Korisnička uputstva

Internet oprema

Do kablovskog modema instalirana su tri kabla: 

  1. Kabl od kablovske televizije (bele boje) sa F-konektorom. Neophodno je da je kabl neoštećen i da je F-konektor pravilno instaliran
  2. USB ili LAN (mrežni) kabl koji povezuje kablovski modem i računar. Samo jedna od ove dve konekcije može biti aktivna.
  3. Kabl za napajanje (adapter AC220V)

Opcija 1: Modem je povezan preko USB kabla
Uz kablovski modem dobili ste instalacioni disk. Na ekranu se pojavljuje prozor u kome se u zavisnosti od operativnog sistema traži da instalirate drivere za modem. Ubacite instalacioni CD i posle par koraka uspešno ste instalirali Vaš modem.

Opcija 2: Modem je povezan preko mrežnog kabla na LAN (mrežnu) karticu ili ruter
Za dalje aktiviranje mrežne kartice koristite link Aktiviranje konekcije.

Ukoliko vaš telefon, računar ili neki drugi Smart uređaj ima mrežu, a nema protok interneta, pre nego što prijavite smetnju resetujte vaš modem/ruter. 

Reset modema se radi tako što adapter od uređaja isključite iz struje i ponovo uključite. Nakon pet minuta internet bi trebao da radi, ukoliko do toga ne dođe, treba da prijavite kvar našem korisničkom centru.