Posvećenost korisnicima

Prepoznajemo, razvijamo i zadovoljavamo potrebe korisnika. Prevazilazimo očekivanja korisnika I težimo da budemo siguran oslonac. Unapređujemo procese i procedure, održavamo efikasnost naših servisa na najvišem nivou i uvek imamo sluha za potrebe naših korisnika.

Odgovorno poslovanje

Negujemo timski duh, gradimo poverenje i unapređujemo komunikaciju. Konstantno razvijamo profesionalne potencijale i kompetencije naših ljudi.

Poštujemo korisnike i poslovne partnere. Poslujemo odgovorno i pošteno (prema zakonima, pravilima i procedurama). Podržavamo društvenu zajednicu I pružamo usluge najvišeg kvaliteta.

Misija

Pružamo najbolji korisnički doživljaj televizije, interneta I fiksnog telefona, nudeći najkvalitetnija I najbrža inovativna tehnička rešenja. Ulažemo znanje, entuzijazam i kreativnost u kontinuirani rast i razvoj, kako bi našim korisnicima pružili što veći nivo zadovoljstva našim uslugama.

Težimo da olakšamo komunikacije korisnicima naših usluga, omogućavajući im globalnu povezanost uz najbrže i najsigurnije mogućnosti prenosa informacija.

Vizija

Menjamo se na bolje da bismo trajali. Usmereni smo ka promenama i sledimo viziju budućnosti. Prepoznajemo inovativnost, kreativnost i inicijativu zaposlenih. Fleksibilni smo i prilagodljivi promenama. Održavamo efikasnost na najvišem nivou i utičemo na konstantan rast tržišnog učešća. Gradimo prepoznatljivost I nivo kvaliteta i s tim doprinosimo konstantnom rastu kompanije. Utičemo na konstantan rast tržišnog učešća.

Naše vrednosti su put i sredstvo koje nas vode ka istom cilju, one su naša filozofija, principi i uverenja kojih se držimo na tom putu. Ovim vrednostima postavljamo putokaze u pravcu što uspešnijeg poslovanja i rezultata kojima težimo. Na čvrstim temeljima naše kompanije raste i razvija se moćan brend.