Privremeno isključenje priključka na Vaš zahtev

Ukoliko putujete, odlazite na godišnji odmor ili se privremeno selite van zemlje, a ne želite za to vreme da plaćate račun za kablovsku i internet, svoj priključak možete privremeno isključiti.

Bitan uslov da bi ste mogli da privremeno isključite svoj nalog je da niste vezani ugovornom obavezom.

Troškovi ponovnog uključenja naplaćuju se u skladu sa cenovnikom usluga.

Ukoliko želite privremeno da isključite svoj priključak, potrebno je da popunite zahtev za isključenje. 

Isključenje priključka zbog duga

Ukoliko je Vaš priključak iz vama nepoznatih razloga isključen zbog duga po računima, a niste dobili račun ili ne znate koliki je vaš dug, molimo Vas da kontaktirate call centar na broj telefona 021/3800 000 ili da dođete lično u kancelarije KDS-a u Bačkoj Palanci.

Isključenja se rade svakog prvog u mesecu.

Ukoliko u roku od deset dana nakon što ste isključeni ne izmirite svoja dugovanja, ponovno uključenje plaćate u skladu sa cenovnikom.

Nakon izmirenja dugovanja, moći ćete ponovo da koristite naše usluge.