UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE NAPREDNIH FUNKCIJA PUTEM TELEFONSKOG APARATA

Pretplatnički servisOpis servisaInicijalni statusKomanda za aktivaciju servisaKomanda za deaktivaciju servisaKomanda za upit statusa servisa
Prezentacija pozivajućeg korisnikaDodatni servis koji omogućava pozvanog korisnika (krajnji korisnik Kablovskog operatora) da vidi pretplantički broj pozivajućeg korisnika. Kada identifikacija pozivajućeg korisnika nije moguća, razlog za neprikazivanje identifikacije može biti prikazan pozvanom korisniku.Uključen (On)*30##30#*#30#
Poziv na čekanju (Call Waiting)Poziv na čekanju omogućava korisniku da bude obavešten o dolaznom pozivu tokom aktivnog poziva, emitovanjem tona koji se generiše prilikom drugog dolaznog poziva. Korisnik može da prihvati (prekidajući aktivan poziv ili zadržavanjem (hold), odbije ili ignoriše dolazni poziv. Ako je poziv prihvaćen aktivni poziv se stavlja na čekanje. Ako je poziv odbijen, pozivajući korisnik dobija signal zauzeća (busy) pozvanog korisnika.Isključen (Off)*43##43#*#43#
Zadržavanje poziva (Call Hold)Zadržavanje poziva daje mogućnost za privremenu suspenziju i ponovno uspostavljanje poziva. Kada je poziv suspendovan, zadržana strana čuje specijalni ton ili muziku sve do ponovnog uspostavljanja poziva. Poziv se zadržava posebnim tasterom na telefonu ukoliko postoji, ili biranjem koda za aktivaciju servisa. Korisnik koji je zadržao poziv može da: • Generiše novi poziv. • Vrati se na poziv koji je zadržao • Izvrši transfer poziva (ako je drugi poziv uspostavljen).Isključen (Off)   
Bezuslovno preusmerenje pozivaServis omogućava pozvanom korisniku da sve dolazne pozive koji su upućeni na njegov pretplatnički broj budu preusmereni na drugi pretplantički broj bez notifikacije pozvanog korisnika. Ovo ne utiče na mogućnost korisnika da generiše odlazni poziv. Ako je ovaj servis aktivan, pozivi su preusmereni na novi broj bez obzira na trenutan status pozvanog korisnika.Isključen (Off)21*21*BROJ##21#
Preusmerenje poziva kada je korisnik zauzet (Busy)Servis omogućava pozvanom korisniku da pozivi upućeni na njegov pretplatnički broj u slučaju zauzeća pozvanog korisnika budu preusmereni na drugi pretplatnički broj. Ovo ne utiče na mogućnost korisnika da generiše odlazni poziv.Isključen (Off)81*81*BROJ##81#
Preusmerenje poziva kada korisnik ne odgovara (No Reply)Servis omogućava pozvanom korisniku da pozivi upućeni na njegov pretplatnički broj u slučaju ne odgovaranja na poziv od strane pozvanog korisnika, budu preusmereni na drugi pretplatnički broj. Ovo ne utiče na mogućnost korisnika da generiše odlazni poziv. Kada je ovo preusmerenje poziva aktivno, dolazni pozivi na koje nije odgovoreno u okviru određenog predefinisanog perioda vremena, će biti preusmereni bez mogućnosti pozvanog korisnika da na poziv odgovori.Isključen (Off)*61*BROJ##61#*#61#
Preusmerenje poziva kada korisnik nije dostupan (Unreachable)Servis omogućava pozvanom korisniku koji je u statusu “nedostupan”, da sve dolazne pozive upućene na njegov pretplantički broj preusmeri na drugi pretplatnički broj.Isključen (Off)*63*BROJ##63#*#63#
Transfer poziva (Call Transfer)Servis “Transfer poziva“ omogućava korisniku koji ima dva aktivna poziva, koji mogu biti odlazni ili dolazni, da uspostavi vezu između ostala dva poziva i da napusti oba aktivna poziva.Da